LTSP 5 + Ubuntu 8.04(2008-10-13)

==Snabbinstallation==
Sätt i ett andra nätverkskort i PC:n, Ladda ner och bränn
8.04 alternate cd, välj svenska, tryck f4 och välj LTSP, Starta
installationen, drick kaffe. Starta om datorn. Starta klienten.==Mjukvara==
: 45 min
Jag laddade ner och brände Ubuntu LTS 8.04 Alternate CD.

==Hårdvara==
: 10 min
PC (gärna med 2 nätverkskort så slipper du en massa meckande.)
(går bra med ett nätverkskort, men det kräver manuell konfiguration av nätverkskortet och dhcp-servern - se längre ner)

==Installation==
: 45 min
Jag startade datorn från CD:n.
Jag valde Svenska.
Jag tryckte på F4 och valde LTSP-server.
Jag startade och fullföljde installationen.

==Systeminställningar==
: 0 - 50 minuter
Allt bör vara rätt inställt och servern har den interna adressen 192.168.0.1 med nätmasken 255.255.255.0 . Så om du installerar med två nätverkskort så kort slipper du troligen göra dessa inställningar.

Men jag hade bara ett nätverkskort och ställde in serverns IP till 192.168.0.184 istället.

Nätverk: (0 - 20 min)
# sudo vim /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.184
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

# sudo vim /etc/resolv.conf
search skrivmaskin.se
nameserver 192.168.0.1

# sudo /etc/init.d/networking restart
# sudo ifconfig eth0 down
# sudo ifconfig eth0 up

DHCP : (0 - 30 min)
# sudo vim /etc/ltsp/dhcpd.conf
authoritative;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.200 192.168.0.250;
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers 192.168.0.184;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.184;
next-server 192.168.0.184;
get-lease-hostnames true;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option root-path "/opt/ltsp/i386";
if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
} else {
filename "/ltsp/i386/nbi.img";
}
}

Jag avkommenterade två rader i /etc/ltsp/dhcpd.conf och bytte ut alla ip-adresser och nätverksadresser så att det stämde med mitt nätverk. I standardfallet ska alla server-IP-adresser i dhcpd.conf vara den egna IP-adressen. Eftersom dhcpd 3 används sås ser det lite annourlunda ut från vad jag är van vid och det fattas några globala variabler.

Jag stängde av den andra DHCP-servern i nätverket för att inte skapa konflikt. (Överkurs: senare konfigurerade jag den andra DHCP-servern istället och stängde av dhcpd i LTSP-servern, detta för att ha så lite kritiska funktioner som möjligt på en ubuntu-server med grafiskt system.)

# sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

==Buggar==
Bugg #1:
Denna bugg uppträdde de 3 första gpångerna jag gjort uppdateringaR, men sen verkar det som att den är fixad.
Vid inloggning från en ny klient fick jag följande meddelande: This workstation isn't authorized to connect to server
Ovanstående fel åtgärdades såhär...
# sudo ltsp-update-sshkeys
# sudo ltsp-update-image
... enligt denna howto...
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=598769
Efteråt startade jag om klienten, sedan fungerade det.

Bugg #2:
Användarna ska självklart inte kunna läsa varandras filer...
# sudo chmod 700 /home/*

Bugg #3:
Eleverna ska ju inte kunna låsa skärmen så jag tog bort deras rättigheter att köra skärmsläckare såhär...
# sudo chmod 750 /usr/bin/gnome-screensaver*

==Programinställningar==

==Uppdateringsproblem==
Uppdateringar : 30 min
Jag körde System > Administration > Uppdateringshanterare, och uppdaterade allt, men detta var ett stort misstag. Varje gång jag upptaterat har något börjat krångla. Jag rekommenderar därför att alla uppdateringar först testas på en extraserver, eller att man gör backup av systemet innan uppdatering.

Uppdateringsbugg #1:
Firefox (Språk och Flash) : 30 min
Nu fungerade inte flash (på youtube.com) och språket i firefox var mest engelska.

google: ubuntu 8.04 youtube
Jag installerade lite tillägg enligt denna howto: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=194&t=31520

# sudo apt-get install flashplugin-nonfree
# sudo apt-get install libflashsupport

Efter omstart av Firefox så fungerade youtube.com.

Uppdateringsbugg #2:
För att få in mer svenska i systemet så startade jag System > Administration > Pakethanteraren Synaptic, och sökte efter "swedish". Jag gick igenom alla träffarna och bockade för några stycken som hade med firefox att göra eller som var till för översättning Eng-Sve och Sve-Eng mm.

Efter omstart av Firefox så var menyerna och allt annat i Firefox på svenska.

Uppdateringsbugg #3:
Efter nästa uppdatering buggade ltspfs och USB-minnen och CD-skivor visade sig inte på skrivbordet. Jag hittade följande sida om hur det skulle lösas. Efter att ha laddat ner och installerat nån Debianversion av ltspfs och nått mer så startade jag om datorn och det funkade, men jag är osäker på exakt vad jag gjorde och om det var omstarten eller uppdateringen som fixade problemet. Här är i allafall länken till den HOWTO jag följde:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ltsp/+bug/273147

Jag fixade dessutom "Bugg #1" igen.

==Installation i befintligt nätverk==
Detta är helt valfritt och lite överkurs. Om du har ett helt nytt nätverk eller ett separat nätverk för de nya klienterna så slipper du nog detta helt.

DHCP : 30 min
Eftersom jag redan hade en dhcp-server i nätverket så inaktiverade jag den nya serverns dhcpserver. För att enkelt kunna göra det så installerade jag ett program.

# sudo apt-get install sysv-rc-conf
# sudo sysv-rc-conf dhcp3-server off
# sudo /etc/init.d/dhcp3-server stop

Den gamla dhcp-servern var en opensuse 10.3 med IP 192.168.0.11.
På den befintliga dhcp-servern kopierade jag dhcpd.conf till en ny backup, så att jag enkelt skulle kunna skifta tillbaka vid behov.
# sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.opensuse10ltsp

Jag skapade en ny fil genom att kopiera den gamla och byta ut alla IP-adresser till den gamla servern mot IP-adresser till den nya servern.
# sudo sed 's/192.168.0.11/192.168.0.184/g' /etc/dhcp/dhcpd.conf.opensuse10ltsp > /etc/dhcp/dhcpd.conf.ubuntu8ltsp

Jag bytte tillbaka de adresser som hade med gateway, dns och liknande att göra för att så lite tjänster som möjligt skulle köras på ubuntu.
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf.ubuntu8ltsp

Sedan ersatte jag den aktuella med den nya ubuntu-konfigurationen.
# sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.opensuse10ltsp /etc/dhcp/dhcpd.conf

I suse använder jag rc-kommandon för att stoppa och starta tjänster.
# sudo rcdhcpd restart

==Test==
Jag startade några klienter och surfade med Firefox.

==Användare==
Nu behövs det lite användarkonton...
Först skapade jag ett defaultkonto till eleverna och ett till lärarna:
# sudo adduser default-elev
# sudo adduser default-larare

Sedan var sin undermapp till lärare och elever:
# sudo mkdir /home/elev
# sudo mkdir /home/larare

Jag skapar en elev som heter kalle (dessa kommandon är tänkta att fungera som bas för ett bash-skript):
# su
# NYUSER="kalle"; USERGRUPP="elev"; groupadd $USERGRUPP 2> /dev/null; useradd -d /home/$USERGRUPP/$NYUSER -G $USERGRUPP $NYUSER; mkdir /home/$USERGRUPP/$NYUSER; cp -a /home/default-$USERGRUPP/* /home/$USERGRUPP/$NYUSER; chown $NYUSER:$NYUSER /home/$USERGRUPP/$NYUSER -R; echo -n "$NYUSER "; passwd $NYUSER

... finns mer att skriva om användarkonton, men denna metod fungerar så det får räcka så länge.

==Mer mjukvara==
Här finns mer tips om program som kan vara bra:
http://linuxondesktop.blogspot.com/2008/04/things-to-do-on-your-new-ubuntu-804.htmlubuntu mount remote file system, droplet (your own dropbox)
(2017-05-29)
Steam will not start in Ubuntu 16.04 LTS [Solved]
(2016-05-04)
Sopcast player in Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 LTS
(2016-05-04)
Steam will run fine on Ubuntu 16.04 LTS
(2015-03-19)
Några Grafikkort för datorspel till bra pris
(2014-12-25)
Silverlight for Ubuntu 14.0 (Pipelight) - Howto install
(2014-09-15)
Screen settings from prompt, terminal, linux, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 beta.
(2014-04-05)
live streaming audio from ubuntu
(2014-02-23)
Steam + Ubuntu 12.04
(2014-02-15)
studier
(2013-12-06)
Ghostery: Ta bort trackers, spionprogram och reklam med Firefox, Chrome
(2013-11-23)
Ta bort trackers
(2013-11-12)
AMD: Athlon x2 vs Phenom II x4, 3.4 GHz
(2013-09-25)
Ubuntu Disable firefox fullscreen warning: You re now in fullscreen
(2013-09-18)
ubuntu NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783; "Installera dessa paket utan verifiering"
(2013-08-24)
Digipass 920 i ubuntu (SEB bankid)
(2013-08-20)
Världens största svenska personregister finns inte i sverige
(2013-06-07)
[SOLVED] Disable UEFI, EFI from preinstalled Windows 8 computer
(2013-01-23)
[SOLVED] FirewallD is not running. Network Printer Detection needs. mdns, IPP, Ipp-client
(2013-01-20)
web
(2013-01-03)
Spärra internetadresser eller reklam.
(2012-11-06)
Rsync / SSH + Droppox / UbuntuOne
(2012-10-25)
Ubuntu 12.04 first boot Error: "fixing recursive fault but reboot is needed"
(2012-10-13)
Yahoo, Google or Bing
(2012-09-03)
Ubuntu + OCZ Agility 3 freeze error: "ata1: softreset failed (1st FIS failed)"
(2012-08-30)
Kirsebergssången
(2012-08-20)
Konvertera film (MPEG) till WEBM för Open Video
(2012-08-14)
Startup Manager for Ubuntu Precise 12.04
(2012-06-23)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 LTS
(2012-05-18)
Mahalia Jackson
(2012-03-06)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 Precise Pangoline
(2012-02-28)
Klassisk Gnome-meny istället för Unity i Ubuntu 12.04
(2012-02-09)
LAMP-howto
(2012-01-14)
How to create a portable encrypted file system on a loop file
(2012-01-14)
Ubuntu 12.04 LTS alpha 1 + Firefox 12.0 Nightly
(2012-01-08)
rtl8111
(2011-11-11)
Clipart for schools
(2011-10-13)
LibreOffice vs Openoffice
(2011-10-06)
Hur du uppdaterar Ubuntu från Firefox 3.6 till Firefox 6.0
(2011-09-02)
DVD-spelare i Ubuntu 10.04 LTS
(2011-04-08)
Fel http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe libopenjpeg2 1.3+dfsg-4 404 Not
(2011-01-04)
Ubuntu 10.04 BUG: cups-pdf not printing, PDF printer not working
(2010-12-16)
CUPS: cupsd using 100% cpu
(2010-12-14)
Ubuntu 10.04 Bug: Nedkopplat läge / Offline mode i Firefox 3 [Howto] [Lösning] [Solved]
(2010-12-05)
Deleting A String From Firefox about:config Page
(2010-12-05)
Snabbare Firefox i Ubuntu / Swiftfox - Firefox Lite
(2010-11-12)
10 things you can do when Windows XP wont boot
(2010-10-19)
Backup med rsync
(2010-10-19)
remove compiz-fusion
(2010-10-11)
Om Google "Dont Be evil"
(2010-10-09)
Montera LVM på ett annat system
(2010-10-08)
Stänga av skärmsläckare och energisparfunktioner
(2010-09-12)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 3)
(2010-09-10)
Spotify genom wine
(2010-09-05)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 2)
(2010-09-05)
Program
(2010-09-01)
Xerox Phaser 6125, 6125N driver for Linux or Ubuntu
(2010-08-27)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 1)
(2010-08-27)
Mailserver
(2010-06-10)
Perl
(2010-06-02)
Ubuntu 10.04 LTS
(2010-05-19)
SLES 11 Transparent proxy
(2010-04-06)
Surfkurs för nördar / Mitt liv som webbläsare
(2010-03-26)
Reparera MBR i Ubuntu / Windows
(2010-03-23)
Autostart i ubuntu
(2010-03-19)
Johannes Ordspråk
(2010-03-09)
ddclient
(2010-02-25)
BMP 24-bitar
(2010-02-24)
Färgkoder HTML
(2010-02-22)
SSH-tunnel till din dator
(2010-02-18)
Nätverkskort från grunden
(2010-02-13)
nörDvitamin
(2010-02-12)
Säkra upp SSH
(2010-02-02)
Automatisk inloggning i textläge.
(2010-01-31)
Skicka e-mail med bash genom en smtp-server som kräver inloggning
(2010-01-10)
LTSP server på Ubuntu 9.10
(2009-12-30)
Ubuntu icke fria paket
(2009-12-15)
Installera windows 2000/XP i Ubuntu 8.04 / 9.10
(2009-12-12)
SSD rockar
(2009-11-28)
Solid State Drive (SSD) Benchmark Performance Testing
(2009-11-18)
Nerdking filarkiv
(2009-11-18)
Regcleaner
(2009-11-15)
Podcast howto
(2009-10-20)
Att spela in ljud till mp3 med Linux
(2009-10-18)
WordPerfect Suite Trial
(2009-10-09)
Windows: Bort med Bing från Firefox
(2009-08-21)
Att använda Qemu i Windows
(2009-08-02)
Att använda Qemu i Linux
(2009-08-02)
Ubuntu 8.04 + ASUS Eee 900
(2008-08-24)
Squid
(2008-08-08)
Klippa mp3
(2008-03-16)
Aktivera bredbandstelefoni Tele2
(2008-01-12)
LTSP 4.2 - del2
(2008-01-08)
LTSP 4.2
(2008-01-06)
T-Mini - Transparent Proxy på ett nätverkskort
(2007-10-02)
GPG-nyckel
(2007-05-19)
pure-ftpd
(2007-04-16)
Samba för en skola
(2009-01-15)
Samba 3 på OpenSuse 10.3
(2008-11-06)
SSL/TLS + vsftpd
(2008-09-29)
Netris
(2008-08-01)
Torrentserver
(2008-07-20)
Transparent proxy
(2007-10-02)
Skrivardrivrutiner
(2007-10-01)
Installera suse från server med hjälp av Suse mini CD
(2007-09-30)
--- Kommandon ---
(2007-09-28)
LTSP på suse10 - fungerar hyffsat
(2007-04-17)