Samba 3 på OpenSuse 10.3(2008-11-06)

== Status ==
Ej klar

==Ref.==
http://us1.samba.org/samba/docs/man/Samba-Guide/
http://learnlinux.tsf.org.za/courses/build/net-admin/ch08s02.html

== Bakgrund ==
Jag hade en färdig filserver med Opensuse 10.3. Jag hade redan delat ut hela /home med nfs(!)* till LTSP-servern och monterat användarnas mappar där. Nu behövde jag på ett säkert sätt dela ut filer till windowsdatorer i nätverket.

==Bla, bla, bla...==
* NFS är i sig själv mycket osäkert. Jag valde att dela ut endast till den IP som LTSP-servern hade och avsåg att låta trafiken mellan dem gå på ett eget fysiskt nätverk (En korslopplad TP-kabel mellan de två datorerna). All konfiguration i servern gjordes med YaST och fungerade utan problem.
# yast nfs-server


== Metod ==
Eftersom jag hade en kurs i Samba som utgick ifrån boken Samba 3 by Example så valde jag att göra alla labbar direkt på min OpenSuse 10.3-server. Jag använde YaST så långt det gick.

== SAMBA ==
Först stängde jag av brandväggen för att eliminera alla tänkbara felkällor under testskedet. Jag installerade samba:
# yast -i samba-client samba-server
IP-adressen för Samba-servern är 192.168.0.11/24

=> 1 konfiguration A.
Jag läste första delen av första kapitlet I. Example Network Configurations - 1. No-Frills Samba Servers.

Jag startade sedan yast på filservern.
# yast samba-server
- Jag valde att dela ut /srv/ftp
- Jag bockade för skrivskydd eftersom mappen innehöll publika filer för utdelning som även kunde nås via FTP.
[Lägg till] /srv/ftp
---> [x] Skrivskydd, [x] Ärv ACL:er

Jag skapade en ny /etc/samba/smb.conf:
# Global Parameters
[global]
workgroup = SKOLAN
security = SHARE
[skolan]
path = /srv/ftp
read only = Yes
guest ok = Yes

Sedan la jag till denna rad i /etc/hosts:
192.168.0.11 server

Jag startade (om) samba och satte samba till att vara på vid uppstart:
# chkconfig smb on
# rcsmb restart
# rcnmb restart

Klienter
Eftersom servern även fungerade som DHCP-server så fick alla klienter en IP-adress i samma logiska nät. Jag bytte arbetsgrupp på klienterna till "SKOLAN" och startade om dem.

Test
# smbclient-L localhost-U%
# smbclient -L localhost -Uroot%password
Klienterna kunde ansluta utan problem.

1a Klart!

=> 1 konfiguration B.


Jag hade redan en grupp som hette lärare och en mapp /home/larare. I denna mapp fanns alla lärarnas hemkataloger med lämpliga rättigheter.

Jag skapade en läraradministratör:
# useradd alarare

Jag skapade en gemensam mapp till alla lärare och gav alla (lärare) rätt att läsa den, men bara 'alarare' kunde ändra i den:
# mkdir /home/larare/larare
# chown -R alarare:larare /home/larare/larare
# chmod -R ug+rwxs, aj, o+RX /home/larare/larare

Jag skapade en ny /etc/samba/smb.conf:
# Global Parameters - Newer Configuration
[global]
workgroup = EPS.MINE.NU
printing = CUPS
printcap name = CUPS
map to guest = Bad User
show add printer wizard = No
wins support = yes
[elev]
comment = Filer till alla elever
path = /home/elev/elev
read only = No
guest ok = Yes
nt acl support = No
[larare]
comment = Filer till alla larare
path = /home/larare/larare
read only = No
force user = alarare
force group = larare
guest ok = Yes
nt acl support = No
[printers]
comment = Skrivare
path = /var/spool/samba
printable = Yes
guest ok = Yes
use client driver = Yes
browseable = No

Jag la till två nätverksskrivare:
lpadmin -p Datorsal -v socket://192.168.0.30:9100 -E
lpadmin -p Kopiator -v socket://192.168.0.29:9100 -E

Följande rad var bortkommenterad redan... :
# cat -n /etc/cups/mime.convs | grep octet-stream
###application/octet-stream application/vnd.cups-raw 0 -
... men denna var det inte så jag fixade det:
# cat -n /etc/cups/mime.types | grep octet-stream
###application/octet-stream

Jag aktiverade och startade om samba mm:
# chkconfig smb on
# chkconfig cups on
# rcsmb restart
# rcnmb restart
# rccups restart

Klienter:

- Alla Windows-klienter ska ha WINS-Server adress inställd till 192.168.0.11 .
- Installera och ställ in Klient för Microsoft-nätverk så att bara "Logga in och återställa nätverksanslutningar" är förbockat.
- Klicka in på SERVER i Mina nätverksplatser och och öppna larare.

Kontrollera servern med samma metod som i förra konfigurationen.

=> 1 konfiguration C.


Jag hade färdiga användare i gruppen 'elev' med som jag ville skulle ha egna lösenordsskyddade mappar under /home/elev/ tillgängliga på smb-servern. Jag valde att dela ut mappen "Dokument" i deras hemkatalog.

För att kunna lägga till nya användare skapade jag detta enrads-skript:
# ULOGIN="användarnamn"; NAMNNAMN="Test Test"; useradd-m -d "/home/elev/$ULOGIN" -G accts-c "$NAMNNAMN" "$LOGIN"; passwd "$ULOGIN"; passwd "$ULOGIN"; smbpasswd -a "$ULOGIN"

Jag skapade användaren "aelev" som administratör för elevernas mappar. Användaren blev ny ägare till /home:
chown aelev /home

Eftersom mapparna "Dokument" redan fanns och de redan hade rätt rättigheter så behövde jag aldrig använda nedanstående skript:
###for i in $( ls /home/elev ) ; do mkdir "/home/elev/$i/Dokument"; chown "$i" "/home/elev/$i/Dokument"; done

ubuntu mount remote file system, droplet (your own dropbox)
(2017-05-29)
Steam will not start in Ubuntu 16.04 LTS [Solved]
(2016-05-04)
Sopcast player in Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 LTS
(2016-05-04)
Steam will run fine on Ubuntu 16.04 LTS
(2015-03-19)
Några Grafikkort för datorspel till bra pris
(2014-12-25)
Silverlight for Ubuntu 14.0 (Pipelight) - Howto install
(2014-09-15)
Screen settings from prompt, terminal, linux, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 beta.
(2014-04-05)
live streaming audio from ubuntu
(2014-02-23)
Steam + Ubuntu 12.04
(2014-02-15)
studier
(2013-12-06)
Ghostery: Ta bort trackers, spionprogram och reklam med Firefox, Chrome
(2013-11-23)
Ta bort trackers
(2013-11-12)
AMD: Athlon x2 vs Phenom II x4, 3.4 GHz
(2013-09-25)
Ubuntu Disable firefox fullscreen warning: You re now in fullscreen
(2013-09-18)
ubuntu NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783; "Installera dessa paket utan verifiering"
(2013-08-24)
Digipass 920 i ubuntu (SEB bankid)
(2013-08-20)
Världens största svenska personregister finns inte i sverige
(2013-06-07)
[SOLVED] Disable UEFI, EFI from preinstalled Windows 8 computer
(2013-01-23)
[SOLVED] FirewallD is not running. Network Printer Detection needs. mdns, IPP, Ipp-client
(2013-01-20)
web
(2013-01-03)
Spärra internetadresser eller reklam.
(2012-11-06)
Rsync / SSH + Droppox / UbuntuOne
(2012-10-25)
Ubuntu 12.04 first boot Error: "fixing recursive fault but reboot is needed"
(2012-10-13)
Yahoo, Google or Bing
(2012-09-03)
Ubuntu + OCZ Agility 3 freeze error: "ata1: softreset failed (1st FIS failed)"
(2012-08-30)
Kirsebergssången
(2012-08-20)
Konvertera film (MPEG) till WEBM för Open Video
(2012-08-14)
Startup Manager for Ubuntu Precise 12.04
(2012-06-23)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 LTS
(2012-05-18)
Mahalia Jackson
(2012-03-06)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 Precise Pangoline
(2012-02-28)
Klassisk Gnome-meny istället för Unity i Ubuntu 12.04
(2012-02-09)
LAMP-howto
(2012-01-14)
How to create a portable encrypted file system on a loop file
(2012-01-14)
Ubuntu 12.04 LTS alpha 1 + Firefox 12.0 Nightly
(2012-01-08)
rtl8111
(2011-11-11)
Clipart for schools
(2011-10-13)
LibreOffice vs Openoffice
(2011-10-06)
Hur du uppdaterar Ubuntu från Firefox 3.6 till Firefox 6.0
(2011-09-02)
DVD-spelare i Ubuntu 10.04 LTS
(2011-04-08)
Fel http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe libopenjpeg2 1.3+dfsg-4 404 Not
(2011-01-04)
Ubuntu 10.04 BUG: cups-pdf not printing, PDF printer not working
(2010-12-16)
CUPS: cupsd using 100% cpu
(2010-12-14)
Ubuntu 10.04 Bug: Nedkopplat läge / Offline mode i Firefox 3 [Howto] [Lösning] [Solved]
(2010-12-05)
Deleting A String From Firefox about:config Page
(2010-12-05)
Snabbare Firefox i Ubuntu / Swiftfox - Firefox Lite
(2010-11-12)
10 things you can do when Windows XP wont boot
(2010-10-19)
Backup med rsync
(2010-10-19)
remove compiz-fusion
(2010-10-11)
Om Google "Dont Be evil"
(2010-10-09)
Montera LVM på ett annat system
(2010-10-08)
Stänga av skärmsläckare och energisparfunktioner
(2010-09-12)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 3)
(2010-09-10)
Spotify genom wine
(2010-09-05)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 2)
(2010-09-05)
Program
(2010-09-01)
Xerox Phaser 6125, 6125N driver for Linux or Ubuntu
(2010-08-27)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 1)
(2010-08-27)
Mailserver
(2010-06-10)
Perl
(2010-06-02)
Ubuntu 10.04 LTS
(2010-05-19)
SLES 11 Transparent proxy
(2010-04-06)
Surfkurs för nördar / Mitt liv som webbläsare
(2010-03-26)
Reparera MBR i Ubuntu / Windows
(2010-03-23)
Autostart i ubuntu
(2010-03-19)
Johannes Ordspråk
(2010-03-09)
ddclient
(2010-02-25)
BMP 24-bitar
(2010-02-24)
Färgkoder HTML
(2010-02-22)
SSH-tunnel till din dator
(2010-02-18)
Nätverkskort från grunden
(2010-02-13)
nörDvitamin
(2010-02-12)
Säkra upp SSH
(2010-02-02)
Automatisk inloggning i textläge.
(2010-01-31)
Skicka e-mail med bash genom en smtp-server som kräver inloggning
(2010-01-10)
LTSP server på Ubuntu 9.10
(2009-12-30)
Ubuntu icke fria paket
(2009-12-15)
Installera windows 2000/XP i Ubuntu 8.04 / 9.10
(2009-12-12)
SSD rockar
(2009-11-28)
Solid State Drive (SSD) Benchmark Performance Testing
(2009-11-18)
Nerdking filarkiv
(2009-11-18)
Regcleaner
(2009-11-15)
Podcast howto
(2009-10-20)
Att spela in ljud till mp3 med Linux
(2009-10-18)
WordPerfect Suite Trial
(2009-10-09)
Windows: Bort med Bing från Firefox
(2009-08-21)
Att använda Qemu i Windows
(2009-08-02)
Att använda Qemu i Linux
(2009-08-02)
Ubuntu 8.04 + ASUS Eee 900
(2008-08-24)
Squid
(2008-08-08)
Klippa mp3
(2008-03-16)
Aktivera bredbandstelefoni Tele2
(2008-01-12)
LTSP 4.2 - del2
(2008-01-08)
LTSP 4.2
(2008-01-06)
T-Mini - Transparent Proxy på ett nätverkskort
(2007-10-02)
GPG-nyckel
(2007-05-19)
pure-ftpd
(2007-04-16)
Samba för en skola
(2009-01-15)
LTSP 5 + Ubuntu 8.04
(2008-10-13)
SSL/TLS + vsftpd
(2008-09-29)
Netris
(2008-08-01)
Torrentserver
(2008-07-20)
Transparent proxy
(2007-10-02)
Skrivardrivrutiner
(2007-10-01)
Installera suse från server med hjälp av Suse mini CD
(2007-09-30)
--- Kommandon ---
(2007-09-28)
LTSP på suse10 - fungerar hyffsat
(2007-04-17)