Samba för en skola(2009-01-15)

Bakgrund
En skola med 37 datorer ville att alla lärare och elever ska kunna komma åt alla sina filer/dokument oavsett vilken dator man sitter vid. Dokumenten ska finnas i "Mina dokument" eller liknande och vara skyddade så att andra inte kan läsa/eller ändra dem.

Metod
Klienter med Windows XP Pro och server med Samba + PDC.

Implementation
- Alla användare har en egen hemkatalog som är utdelad som en privat utdelning.
- En extra utdelning för gruppen "elev" och en extra för gruppen "larare".
- användaren "admin" får tillgång till alla filer genom att använda set UID/GID på huvudmapparna.

Utförande

Samba 3 by example

Servern var en snabb PC med Suse 10.3 eller 11.0.

1. Jag ändrade hostname till "filserver" på servern.
2. Jag la till ett par rader för skrivare mm i /etc/hosts:
192.168.1.11 filserver filserver1
192.168.4.11 filserver2
192.168.0.30 laserskrivare
192.168.0.29 kopiator
192.168.2.10 personalskrivare
3. Jag installerade samba 3 på servern
# yast -i
4. Jag installerade DHCPD.
4b. Jag insallerade winbindd
# yast -i samba-winbind
5. Jag enablade IP-forwarding:
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
6. Jag konfigurerade /etc/samba/smb.conf såhär:
root # vim /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = eps.mine.nu
passwd chat = *New*Password* %n\n*Re-enter*new*password* %n\n *Password*changed*
username map = /etc/samba/smbusers
syslog = 0
name resolve order = wins bcast hosts
printcap name = CUPS
show add printer wizard = No
add user script = /usr/sbin/useradd -m -G users '%u'
delete user script = /usr/sbin/userdel -r '%u'
add group script = /usr/sbin/groupadd '%g'
delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g'
add user to group script = /usr/sbin/usermod -A '%g' '%u'
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /var/lib/nobody '%u'
logon script = scripts\login.bat
logon path =
logon drive = X:
domain logons = Yes
preferred master = Yes
wins support = Yes
printing = CUPS

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
browseable = No
[printers]
comment = SMB Print Spool
path = /var/spool/samba
printable = Yes
guest ok = Yes
use client driver = Yes
browseable = No
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/%G/%U
valid users = %S
read only = No
[elev]
comment = Elever
path = /home/alla-elever
valid users = %G
read only = No
[larare]
comment = Larare och Personal
path = /home/alla-larare
valid users = %G
read only = No

7.Jag la till användaren root (administratör för Windows-domänen):
# smbpasswd -a root
8. Jag skapade en användarkarta i /etc/samba/smbusers för att användaren root ska kunna kallas Administrator:
root # vim /etc/samba/smbusers
####
# User mapping file
####
# File Format
# -----------
# Unix_ID = Windows_ID
#
# Examples:
# root = Administrator
# janes = "Jane Smith"
# jimbo = Jim Bones
#
# Note: If the name contains a space it must be double quoted.
# In the example above the name 'jimbo' will be mapped to Windows
# user names 'Jim' and 'Bones' because the space was not quoted.
#######################################################################
root = administrator
####
# End of File
####

9. Jag skapade en karta för Windows Domän Grupper till UNIX grupper. Skriptet gjordes körbart och kördes:
root # vim /etc/samba/initGrps.sh
#!/bin/bash
#
# initGrps.sh
#

# Create UNIX groups
#groupadd acctsdep
#groupadd finsrvcs
groupadd larare
groupadd elev

# Map Windows Domain Groups to UNIX groups
net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=root type=d
net groupmap add ntgroup="Domain Users" unixgroup=users type=d
net groupmap add ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nobody type=d

# Add Functional Domain Groups
net groupmap add ntgroup="Elev" unixgroup=elev type=d
net groupmap add ntgroup="Larare och personal" unixgroup=larare type=d


root # chmod 755 /etc/samba/initGrps.sh
root # /etc/samba/initGrps.sh
root# cd /etc/samba
root# net groupmap list | sort

chkconfig winbind on
ubuntu mount remote file system, droplet (your own dropbox)
(2017-05-29)
Steam will not start in Ubuntu 16.04 LTS [Solved]
(2016-05-04)
Sopcast player in Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 LTS
(2016-05-04)
Steam will run fine on Ubuntu 16.04 LTS
(2015-03-19)
Några Grafikkort för datorspel till bra pris
(2014-12-25)
Silverlight for Ubuntu 14.0 (Pipelight) - Howto install
(2014-09-15)
Screen settings from prompt, terminal, linux, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 beta.
(2014-04-05)
live streaming audio from ubuntu
(2014-02-23)
Steam + Ubuntu 12.04
(2014-02-15)
studier
(2013-12-06)
Ghostery: Ta bort trackers, spionprogram och reklam med Firefox, Chrome
(2013-11-23)
Ta bort trackers
(2013-11-12)
AMD: Athlon x2 vs Phenom II x4, 3.4 GHz
(2013-09-25)
Ubuntu Disable firefox fullscreen warning: You re now in fullscreen
(2013-09-18)
ubuntu NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783; "Installera dessa paket utan verifiering"
(2013-08-24)
Digipass 920 i ubuntu (SEB bankid)
(2013-08-20)
Världens största svenska personregister finns inte i sverige
(2013-06-07)
[SOLVED] Disable UEFI, EFI from preinstalled Windows 8 computer
(2013-01-23)
[SOLVED] FirewallD is not running. Network Printer Detection needs. mdns, IPP, Ipp-client
(2013-01-20)
web
(2013-01-03)
Spärra internetadresser eller reklam.
(2012-11-06)
Rsync / SSH + Droppox / UbuntuOne
(2012-10-25)
Ubuntu 12.04 first boot Error: "fixing recursive fault but reboot is needed"
(2012-10-13)
Yahoo, Google or Bing
(2012-09-03)
Ubuntu + OCZ Agility 3 freeze error: "ata1: softreset failed (1st FIS failed)"
(2012-08-30)
Kirsebergssången
(2012-08-20)
Konvertera film (MPEG) till WEBM för Open Video
(2012-08-14)
Startup Manager for Ubuntu Precise 12.04
(2012-06-23)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 LTS
(2012-05-18)
Mahalia Jackson
(2012-03-06)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 Precise Pangoline
(2012-02-28)
Klassisk Gnome-meny istället för Unity i Ubuntu 12.04
(2012-02-09)
LAMP-howto
(2012-01-14)
How to create a portable encrypted file system on a loop file
(2012-01-14)
Ubuntu 12.04 LTS alpha 1 + Firefox 12.0 Nightly
(2012-01-08)
rtl8111
(2011-11-11)
Clipart for schools
(2011-10-13)
LibreOffice vs Openoffice
(2011-10-06)
Hur du uppdaterar Ubuntu från Firefox 3.6 till Firefox 6.0
(2011-09-02)
DVD-spelare i Ubuntu 10.04 LTS
(2011-04-08)
Fel http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe libopenjpeg2 1.3+dfsg-4 404 Not
(2011-01-04)
Ubuntu 10.04 BUG: cups-pdf not printing, PDF printer not working
(2010-12-16)
CUPS: cupsd using 100% cpu
(2010-12-14)
Ubuntu 10.04 Bug: Nedkopplat läge / Offline mode i Firefox 3 [Howto] [Lösning] [Solved]
(2010-12-05)
Deleting A String From Firefox about:config Page
(2010-12-05)
Snabbare Firefox i Ubuntu / Swiftfox - Firefox Lite
(2010-11-12)
10 things you can do when Windows XP wont boot
(2010-10-19)
Backup med rsync
(2010-10-19)
remove compiz-fusion
(2010-10-11)
Om Google "Dont Be evil"
(2010-10-09)
Montera LVM på ett annat system
(2010-10-08)
Stänga av skärmsläckare och energisparfunktioner
(2010-09-12)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 3)
(2010-09-10)
Spotify genom wine
(2010-09-05)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 2)
(2010-09-05)
Program
(2010-09-01)
Xerox Phaser 6125, 6125N driver for Linux or Ubuntu
(2010-08-27)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 1)
(2010-08-27)
Mailserver
(2010-06-10)
Perl
(2010-06-02)
Ubuntu 10.04 LTS
(2010-05-19)
SLES 11 Transparent proxy
(2010-04-06)
Surfkurs för nördar / Mitt liv som webbläsare
(2010-03-26)
Reparera MBR i Ubuntu / Windows
(2010-03-23)
Autostart i ubuntu
(2010-03-19)
Johannes Ordspråk
(2010-03-09)
ddclient
(2010-02-25)
BMP 24-bitar
(2010-02-24)
Färgkoder HTML
(2010-02-22)
SSH-tunnel till din dator
(2010-02-18)
Nätverkskort från grunden
(2010-02-13)
nörDvitamin
(2010-02-12)
Säkra upp SSH
(2010-02-02)
Automatisk inloggning i textläge.
(2010-01-31)
Skicka e-mail med bash genom en smtp-server som kräver inloggning
(2010-01-10)
LTSP server på Ubuntu 9.10
(2009-12-30)
Ubuntu icke fria paket
(2009-12-15)
Installera windows 2000/XP i Ubuntu 8.04 / 9.10
(2009-12-12)
SSD rockar
(2009-11-28)
Solid State Drive (SSD) Benchmark Performance Testing
(2009-11-18)
Nerdking filarkiv
(2009-11-18)
Regcleaner
(2009-11-15)
Podcast howto
(2009-10-20)
Att spela in ljud till mp3 med Linux
(2009-10-18)
WordPerfect Suite Trial
(2009-10-09)
Windows: Bort med Bing från Firefox
(2009-08-21)
Att använda Qemu i Windows
(2009-08-02)
Att använda Qemu i Linux
(2009-08-02)
Ubuntu 8.04 + ASUS Eee 900
(2008-08-24)
Squid
(2008-08-08)
Klippa mp3
(2008-03-16)
Aktivera bredbandstelefoni Tele2
(2008-01-12)
LTSP 4.2 - del2
(2008-01-08)
LTSP 4.2
(2008-01-06)
T-Mini - Transparent Proxy på ett nätverkskort
(2007-10-02)
GPG-nyckel
(2007-05-19)
pure-ftpd
(2007-04-16)
Samba 3 på OpenSuse 10.3
(2008-11-06)
LTSP 5 + Ubuntu 8.04
(2008-10-13)
SSL/TLS + vsftpd
(2008-09-29)
Netris
(2008-08-01)
Torrentserver
(2008-07-20)
Transparent proxy
(2007-10-02)
Skrivardrivrutiner
(2007-10-01)
Installera suse från server med hjälp av Suse mini CD
(2007-09-30)
--- Kommandon ---
(2007-09-28)
LTSP på suse10 - fungerar hyffsat
(2007-04-17)