Nätverkskort från grunden

Efter att jag bytt ett av de två nätverkskorten i min Ubuntu 9.10 LTSP-server (eftersom det gamla glappade) så fick det nya kortet fel namn och inställningarna för båda korten blev konstiga. Istället för eth0 som det gamla hette så fick det nya namnet eth2. Dessutom rörde systemet till en massa annat och jag kunde inte komma ut på internet. Jag bestämde mig för att ställa in både det nya och gamla nätverkskortet från början, och faktiskt lära mig hur man gör det som jag alltid låtit YaST göra åt mig när jag använt SuSE.

0. Fysisk adress på kortet
Varje nätverkskort har en unik "fysisk adress" som är inskriven på kortet och normalt inte går att ändra. Denna adress används vanligen som MAC-adress men det går att välja att använda en annan adress som MAC-adress. Däremot är det viktigt att förstå att den fysiska adressen som är inskriven på kortet inte går att ändra. Denna adress är unik för varje tillverkat nätverkskort och används för att ställa in namnen på korten (eth0, eth1 osv).

1. Byta namn frän eth2 till eth0.
De här inställningarna sitter i "udev" och jag gick in i /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules . Här ska finnas en rad för varje nätverkskort. Raderna talar om vilket namn ett nätverkskort med en viss "fysisk adress" ska ha.

Här fanns i mitt fall tre rader: eth0, eth1 och eth2 som alla såg identiska ut förutom nätverkskortens "fysiska adress" och namnet. Jag ändrade namnet på det nätverkskort som hette "eth2" till "eth0" och inaktiverade det gamla kortet som ju också hette eth0 genom att kommentera det. Sedan startade jag om datorn.

2. Ställa in Nätverkskortet (IP, nätmask, mm.)
Närverkskortens inställningar finns i /etc/network/interfaces . Här ställer man in IP-adress, nätmask och nätverksadress, man kan också välja att läta ett kort ha en dynamisk adress. Saker som normalt inte ställs in här är Gateway och DNS-server. Mer om det senare.

Såhär ser det ut om eth0 ska ha dynamisk IP-adress och eth1 ska ha statisk IP-adress (IP är 192.168.0.5, Nätmask är 255.255.255.0, Nätverksadressen är 192.168.0.0 och Brodcastadressen är 192.168.0.255):

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255


3. Hur byter man MAC-adress?
Jag har valt att lägga denna punkt efter att man satt IP-adressen för att det blir enklare att förklara i den ordningen, även om den egentligen kan göras samtidigt.

Om man av nägon anledning inte vill ha den "fysiska adressen" som MAC-adress så kan man lägga till en rad i /etc/network/interfaces. Detta kan vara en god idé om man byter nätverkskort och inte vill att det nya ska ha samma MAC som det gamla hade för att andra datorer i nätverket ska märka att man har bytt kort. Samma sak gäller om man byter hela servern och vill att den ska verka vara samma som den förra.

I de flesta fall kan man bara låta bli att lägga till denna raden så får kortet sin fysiska adress.

Lägg till en rad som börjar med "hwaddress" efter kortets nätverksinställningar i filen /etc/network/interfaces. Om du har en dynamisk IP-adress på eth0 och och vill att eth0 ska ha den fysiska adressen 01:02:03:04:05:06 så ser det ut såhär:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 01:02:03:04:05:06


4. Ställa in Gateway

5. Ställa in namnserver (dns)

6.

... fortsättning följer efter omstart.

IP-adressen på det gamla blev ändradubuntu mount remote file system, droplet (your own dropbox)
(2017-05-29)
Steam will not start in Ubuntu 16.04 LTS [Solved]
(2016-05-04)
Sopcast player in Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 LTS
(2016-05-04)
Steam will run fine on Ubuntu 16.04 LTS
(2015-03-19)
Några Grafikkort för datorspel till bra pris
(2014-12-25)
Silverlight for Ubuntu 14.0 (Pipelight) - Howto install
(2014-09-15)
Screen settings from prompt, terminal, linux, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 beta.
(2014-04-05)
live streaming audio from ubuntu
(2014-02-23)
Steam + Ubuntu 12.04
(2014-02-15)
studier
(2013-12-06)
Ghostery: Ta bort trackers, spionprogram och reklam med Firefox, Chrome
(2013-11-23)
Ta bort trackers
(2013-11-12)
AMD: Athlon x2 vs Phenom II x4, 3.4 GHz
(2013-09-25)
Ubuntu Disable firefox fullscreen warning: You re now in fullscreen
(2013-09-18)
ubuntu NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783; "Installera dessa paket utan verifiering"
(2013-08-24)
Digipass 920 i ubuntu (SEB bankid)
(2013-08-20)
Världens största svenska personregister finns inte i sverige
(2013-06-07)
[SOLVED] Disable UEFI, EFI from preinstalled Windows 8 computer
(2013-01-23)
[SOLVED] FirewallD is not running. Network Printer Detection needs. mdns, IPP, Ipp-client
(2013-01-20)
web
(2013-01-03)
Spärra internetadresser eller reklam.
(2012-11-06)
Rsync / SSH + Droppox / UbuntuOne
(2012-10-25)
Ubuntu 12.04 first boot Error: "fixing recursive fault but reboot is needed"
(2012-10-13)
Yahoo, Google or Bing
(2012-09-03)
Ubuntu + OCZ Agility 3 freeze error: "ata1: softreset failed (1st FIS failed)"
(2012-08-30)
Kirsebergssången
(2012-08-20)
Konvertera film (MPEG) till WEBM för Open Video
(2012-08-14)
Startup Manager for Ubuntu Precise 12.04
(2012-06-23)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 LTS
(2012-05-18)
Mahalia Jackson
(2012-03-06)
Spela DVD i Ubuntu 12.04 Precise Pangoline
(2012-02-28)
Klassisk Gnome-meny istället för Unity i Ubuntu 12.04
(2012-02-09)
LAMP-howto
(2012-01-14)
How to create a portable encrypted file system on a loop file
(2012-01-14)
Ubuntu 12.04 LTS alpha 1 + Firefox 12.0 Nightly
(2012-01-08)
rtl8111
(2011-11-11)
Clipart for schools
(2011-10-13)
LibreOffice vs Openoffice
(2011-10-06)
Hur du uppdaterar Ubuntu från Firefox 3.6 till Firefox 6.0
(2011-09-02)
DVD-spelare i Ubuntu 10.04 LTS
(2011-04-08)
Fel http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe libopenjpeg2 1.3+dfsg-4 404 Not
(2011-01-04)
Ubuntu 10.04 BUG: cups-pdf not printing, PDF printer not working
(2010-12-16)
CUPS: cupsd using 100% cpu
(2010-12-14)
Ubuntu 10.04 Bug: Nedkopplat läge / Offline mode i Firefox 3 [Howto] [Lösning] [Solved]
(2010-12-05)
Deleting A String From Firefox about:config Page
(2010-12-05)
Snabbare Firefox i Ubuntu / Swiftfox - Firefox Lite
(2010-11-12)
10 things you can do when Windows XP wont boot
(2010-10-19)
Backup med rsync
(2010-10-19)
remove compiz-fusion
(2010-10-11)
Om Google "Dont Be evil"
(2010-10-09)
Montera LVM på ett annat system
(2010-10-08)
Stänga av skärmsläckare och energisparfunktioner
(2010-09-12)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 3)
(2010-09-10)
Spotify genom wine
(2010-09-05)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 2)
(2010-09-05)
Program
(2010-09-01)
Xerox Phaser 6125, 6125N driver for Linux or Ubuntu
(2010-08-27)
Ubuntu LTSP Server 10.04 LTS (del 1)
(2010-08-27)
Mailserver
(2010-06-10)
Perl
(2010-06-02)
Ubuntu 10.04 LTS
(2010-05-19)
SLES 11 Transparent proxy
(2010-04-06)
Surfkurs för nördar / Mitt liv som webbläsare
(2010-03-26)
Reparera MBR i Ubuntu / Windows
(2010-03-23)
Autostart i ubuntu
(2010-03-19)
Johannes Ordspråk
(2010-03-09)
ddclient
(2010-02-25)
BMP 24-bitar
(2010-02-24)
Färgkoder HTML
(2010-02-22)
SSH-tunnel till din dator
(2010-02-18)
nörDvitamin
(2010-02-12)
Säkra upp SSH
(2010-02-02)
Automatisk inloggning i textläge.
(2010-01-31)
Skicka e-mail med bash genom en smtp-server som kräver inloggning
(2010-01-10)
LTSP server på Ubuntu 9.10
(2009-12-30)
Ubuntu icke fria paket
(2009-12-15)
Installera windows 2000/XP i Ubuntu 8.04 / 9.10
(2009-12-12)
SSD rockar
(2009-11-28)
Solid State Drive (SSD) Benchmark Performance Testing
(2009-11-18)
Nerdking filarkiv
(2009-11-18)
Regcleaner
(2009-11-15)
Podcast howto
(2009-10-20)
Att spela in ljud till mp3 med Linux
(2009-10-18)
WordPerfect Suite Trial
(2009-10-09)
Windows: Bort med Bing från Firefox
(2009-08-21)
Att använda Qemu i Windows
(2009-08-02)
Att använda Qemu i Linux
(2009-08-02)
Ubuntu 8.04 + ASUS Eee 900
(2008-08-24)
Squid
(2008-08-08)
Klippa mp3
(2008-03-16)
Aktivera bredbandstelefoni Tele2
(2008-01-12)
LTSP 4.2 - del2
(2008-01-08)
LTSP 4.2
(2008-01-06)
T-Mini - Transparent Proxy på ett nätverkskort
(2007-10-02)
GPG-nyckel
(2007-05-19)
pure-ftpd
(2007-04-16)
Samba för en skola
(2009-01-15)
Samba 3 på OpenSuse 10.3
(2008-11-06)
LTSP 5 + Ubuntu 8.04
(2008-10-13)
SSL/TLS + vsftpd
(2008-09-29)
Netris
(2008-08-01)
Torrentserver
(2008-07-20)
Transparent proxy
(2007-10-02)
Skrivardrivrutiner
(2007-10-01)
Installera suse från server med hjälp av Suse mini CD
(2007-09-30)
--- Kommandon ---
(2007-09-28)
LTSP på suse10 - fungerar hyffsat
(2007-04-17)